Projektet

Varför började män – från Spanien till Sverige – att raka sina huvuden för att istället bära någon annans hår i mitten av sextonhundratalet? Varför tyckte kvinnor att det var nödvändigt att bära mask och andra heltäckande ansiktsdekorationer offentligt i slutet av seklet? Vilka var de ekonomiska och sociala effekterna av den plötsliga ökningen av maskintillverkade band?

Med finansiering från Humanities in the European Research Area (HERA) tar detta projekt mode på allvar och ställer till synes enkla frågor: hur och varför fick vissa varor, t.ex. peruker, nya textilier, band, krås och spetsar genomslag i det tidigmoderna Europa, medan andra misslyckades? Hur långt färdades dessa varor och hur har de spridits över språkliga, sociala och geografiska gränser? Frågorna är mycket relevanta för att förstå vår samtid och projektet visar hur studier av kreativitet och innovation som ekonomisk och kulturell kraft i det förflutna, kan hjälpa vår förståelse för liknande frågor i dag. Vi skapar en ny tvärvetenskaplig europeisk gemenskap mellan akademiker, museiintendenter och yrkesverksamma inom mode och design som kommer arbeta tillsammans för att undersöka kreativitet, innovation och mode i alla dess aspekter från 1500-1800, dess exponering i museimiljöer och dess relevans för samtida strategier och förhållningssätt inom dessa områden, för juridiska praktiker och för formgivare och tillverkare av dagens modevaror.

Under de kommande tre åren kommer vi att organisera seminarier och konferenser, ta fram information som kommer att ingå i utställningar och museimiljöer, skapa webb-trails och webb-diskussioner samt producera ett antal böcker, uppsatser och artiklar. Utifrån fem teman kommer vi att utforska modets nätverk, nya tekniker, patent och skydd: formgivaren och handlaren, namn, ryktbarhet och innovationens språk, bildkultur och modeprodukter, sociala grupper och modets spridning och slutligen kreativa traditioner: stickning i Europa, 1500-1800.

Vi arbetar i nära samverkan med museer som har internationellt kända samlingar av mode och textilier, som Victoria and Albert Museum i Storbritannien, Kunstindustrimuseet, Nationalmuseet och Frilandsmuseet i Danmark samt Nordiska museet och Livrustkammaren i Sverige.

Aktiviteter för kunskapsöverföring:

• Mottagare: Kulturarvsinstitutioner, yrkesverksamma inom mode och design

• Tillförsel av kunskap till större utställningar som ordnas av samarbetspartners

• Påverkan på samtida formgivare som inspireras av tidigmodernt mode

• Seminarier och konferenser med undervisande inslag som för samman akademiker som är i början av karriären, intendenter och formgivare, med nätstream och podcast för en bredare publik

• En databas över materiella föremål samt visuellt och skriftligt källmaterial

• Webb-trails om spridningen av mode i det tidigmoderna Europa

Projektpartners

Projektledare / Forskningsledare / Principal Investigator 1:

Professor Evelyn Welch, Queen Mary, University of London, United Kingdom.

w.welch@qmul.ac.uk

Principal Investigator 2:

Dr. Lesley Miller, Victoria & Albert Museum, UK.

l.miller@vam.ac.uk

Principal Investigator 3:

Professor Mcneil, Stockholms Universitet, Sverige & University of Technology Sydney, Australia.

peter.mcneil@uts.edu.au

Principal Investigator 4:

Dr. Paula Hothi, Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki, Finland.

paula.hohti@helsinki.fi

Principal Investigator 5:

Professor Marie-Louise Bech Nosch, Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research, University of Copenhagen, Denmark.

nosch@hum.ku.dk

Principal Investigator 6:

Dr Maj Ringgaard, Nationalmuseet (NMD), Danmark.

maj.ringgaard@natmus.dk

Samarbetspartners

Associated Partner 1:

Mr Paul Ormerod, Volterra Consulting, United Kingdom.

pormerod@volterra.co.uk

Associated Partner 2:

Dr Mikkel Venborg Pedersen, National Museum of Denmark, Denmark.

mikkel.venborg.pedersen@natmus.dk

Associated Partner 3:

Professor Kirsten Toftegaard, Danish Museum of Art and Design, Denmark.

kt@kunstindustrimuseet.dk

Associated Partner 4:

Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By, National Open Air Museum of Urban Culture, Denmark.

tem@dengamleby.dk

Associated Partner 5:

Pernilla Rasmussen, Lund University, Sweden.

pernilla.rasmussen@konstvet.uu.se

Associated Partner 6:

Ann Grönhammar, Livrustkammaren (Royal Armouries), Sweden.

Ann.Gronhammar@lsh.se

Associated Partner 7:

Professor Birgitta Svensson, Nordiska Museet, Sweden.

birgitta.svensson@nordiskamuseet.se

Extern rådgivande kommitté

Professor John Styles (EAC Chair), University of Hertfordshire, United Kingdom.

Professor Spyros Maniatis, Queen Mary, University of London, United Kingdom.

Dr Luca Molà, Warwick University, United Kingdom.

Professor Klas Nyberg, Uppsala University, Sweden.

Dr Mikkel Venborg Pedersen, National Museum of Denmark, Denmark.

Dr Giorgio Riello, Warwick University, United Kingdom.

Professor Birgitta Svensson, Nordiska Museet, Sweden.

Kirsten Toftegaard, The Danish Museum of Art & Design, Denmark.

Professor Amanda Vickery, Royal Holloway, University of London, United Kingdom.

The project ”Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe,21500-1800” is financially supported by the HERA Joint Research Programme (www.heranet.info) which is co-funded by AHRC, AKA, DASTI, ETF, FNR, FWF, HAZU, IRCHSS, MHEST, NWO, RANNIS, RCN, VR and The European Community FP7 2007-2013, under the Socio-economic Sciences and Humanities programme.

 
Bookmark & Share:
|

Follow Us:
Fashioning the Early Modern on Facebook