Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe, 1500-1800

Varför började män – från Spanien till Sverige – att raka sina huvuden för att istället bära någon annans hår i mitten av sextonhundratalet? Varför tyckte kvinnor att det var nödvändigt att bära mask och andra heltäckande ansiktsdekorationer offentligt i slutet av seklet? Vilka var de ekonomiska och sociala effekterna av den plötsliga ökningen av maskintillverkade band?

Med finansiering från Humanities in the European Research Area (HERA) tar detta projekt mode på allvar och ställer till synes enkla frågor: hur och varför fick vissa varor, t.ex. peruker, nya textilier, band, krås och spetsar genomslag i det tidigmoderna Europa, medan andra misslyckades? Hur långt färdades dessa varor och hur har de spridits över språkliga, sociala och geografiska gränser? Frågorna är mycket relevanta för att förstå vår samtid och projektet visar hur studier av kreativitet och innovation som ekonomisk och kulturell kraft i det förflutna, kan hjälpa vår förståelse för liknande frågor i dag.

 

 

Bookmark & Share:
|

Follow Us:
Fashioning the Early Modern on Facebook