Med finansiering från Humanities in the European Research Area (HERA) tar detta projekt mode på allvar och ställer till synes enkla frågor: hur och varför fick vissa varor, t.ex. peruker, nya textilier, band, krås och spetsar genomslag i det tidigmoderna Europa, medan andra misslyckades? Hur långt färdades dessa varor och hur har de spridits över språkliga, sociala och geografiska gränser? Frågorna är mycket relevanta för att förstå vår samtid och projektet visar hur studier av kreativitet och innovation som ekonomisk och kulturell kraft i det förflutna, kan hjälpa vår förståelse för liknande frågor i dag.

 
Cane coated with cinnamon bark, knob of guilded silver, c.1550, © Royal Armoury, Stockholm Cane coated with cinnamon bark, knob of guilded silver, c.1550, © Royal Armoury, Stockholm Large vizard mask, 16th or early 17th century, Daventry area, Northamptonshire Large vizard mask, 16th or early 17th century, Daventry area, Northamptonshire A glove of cream leather with satin gauntlet embroidered with silk and metal thread, purl and spangles, trimmed with silk ribbon and silver-gilt bobbin lace, England, 1600-1625, <br />©Victoria and Albert Museum, London A glove of cream leather with satin gauntlet embroidered with silk and metal thread, purl and spangles, trimmed with silk ribbon and silver-gilt bobbin lace, England, 1600-1625
© Victoria and Albert Museum, London
A woman’s jacket of hand-knitted silk and silver-gilt wrapped silk, lined with blue linen, England (possibly), 1630s (possibly), <br />© Victoria and Albert Museum, London A woman’s jacket of hand-knitted silk and silver-gilt wrapped silk, lined with blue linen, England (possibly), 1630s (possibly),
© Victoria and Albert Museum, London
Suit, ivory satin, quilted, with applied silk braid, England (made), 1635-1640(made), <br />© Victoria and Albert Museum, London. Suit, ivory satin, quilted, with applied silk braid, England (made), 1635-1640(made),
© Victoria and Albert Museum, London.
English lady in winter costume, Wenceslaus Hollar, 1643<br />© British Museum, London English lady in winter costume, Wenceslaus Hollar, 1643
© British Museum, London
Early modern buckle with unusual details, discovered from urban archaeological excavations in Oulu, Finland Early modern buckle with unusual details, discovered from urban archaeological excavations in Oulu, Finland Man's banyan, 1720s-30s, made in Europe from imported Chinese silk damask (courtesy of Kerry Taylor Auctions, V & A, T.31-2012) Man's banyan, 1720s-30s, made in Europe from imported Chinese silk damask (courtesy of Kerry Taylor Auctions, V & A, T.31-2012) Woven silk panel, patterned silk, Lyon (probably, woven), 1735-1740 (made), <br />© Victoria and Albert Museum, London. Woven silk panel, patterned silk, Lyon (probably, woven), 1735-1740 (made),
© Victoria and Albert Museum, London.
Folding fan, ivory sticks with gold, silk leaf with gouache painting, 1750-1760, Den Gamle By, Denmark (Photo: Den Gamle By and Frank Petersen) Folding fan, ivory sticks with gold, silk leaf with gouache painting, 1750-1760, Den Gamle By, Denmark (Photo: Den Gamle By and Frank Petersen) Robe and petticoat, Sack back gown, Dress, France, 1770-1780, <br />© Victoria and Albert Museum, London Robe and petticoat, Sack back gown, Dress, France, 1770-1780,
© Victoria and Albert Museum, London
18th Century Masquerade mask, supposedly worn by Gustaf III, king of Sweden<br />© Nordiska Museet 18th Century Masquerade mask, supposedly worn by Gustaf III, king of Sweden
© Nordiska Museet
“Ridiculous Taste or the Ladies’ Absurdities”, by M. Darly, 1771<br />© British Museum, London “Ridiculous Taste or the Ladies” Absurdities”, by M. Darly, 1771
© British Museum, London
Hand-painted Swedish faience tray decorated with the motif of an English fashion caricature entitled “Ridiculous Taste or the Ladies‘ Absurdity”, by Erik Borg, 1772<br />© National Museum of Fine Arts in Stockholm Hand-painted Swedish faience tray decorated with the motif of an English fashion caricature entitled “Ridiculous Taste or the Ladies‘ Absurdity”, by Erik Borg, 1772
© National Museum of Fine Arts in Stockholm
A Courtesan and Frizeur, by M Darly, 1772, British Museum<br />© British Museum, London A Courtesan and Frizeur, by M Darly, 1772, British Museum
© British Museum, London
Coat, Silk and linen, hand woven and hand sewn, Great Britain (made), 1785-1790 (made), <br />© Victoria and Albert Museum, London Coat, Silk and linen, hand woven and hand sewn, Great Britain (made), 1785-1790 (made),
© Victoria and Albert Museum, London
Man's suit, coat and breeches, France (made), 1785-1792, Silk and linen, hand woven and hand sewn, machine made linen net, glass paste, silver<br />© Victoria and Albert Museum, London Man's suit, coat and breeches, France (made), 1785-1792, Silk and linen, hand woven and hand sewn, machine made linen net, glass paste, silver
© Victoria and Albert Museum, London
Paper fan decorated with one of the most famous fashion caricatures of the late 1790s: Les Incroyables by Carle Vernet. Photo: Nordic Museum, Sweden Paper fan decorated with one of the most famous fashion caricatures of the late 1790s: Les Incroyables by Carle Vernet. Photo: Nordic Museum, Sweden Dress coat, England (probably made), c1790-c1800, embroidered silk<br />© Victoria and Albert Museum, London Dress coat, England (probably made), c1790-c1800, embroidered silk
© Victoria and Albert Museum, London

 

Bookmark & Share:
|

Follow Us:
Fashioning the Early Modern on Facebook